Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

ZMIUW otrzymał refundację kosztów kwalifikowanych PROW 2007-2013

1 września 2014
W okresie kwiecień – sierpień 2014r. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność ustalono kwotę refundacji dla następujących zadań:,,Kanał Modry – odbudowa koryta w km 3+860-13+920 oraz prawego wału przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego w km 3+735-5+060” gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. pomorskie – II wniosek o płatność (płatność końcowa) na kwotę: 97 525,50 PLN

„Stacje pomp Osłonka i Chłodniewo – remont układów technologicznych" gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie – I etap wniosku o płatność na kwotę: 5 624 733,45 PLN

„Przebudowa stacji pomp Kluki IV-II gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie” – I wniosek o płatność na kwotę: 1 733 757,76 PLN

„Przebudowa stacji pomp Gardna VIII gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie” – I wniosek o płatność (płatność końcowa) na kwotę: 2 714 457,70 PLN

„Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,209 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku” gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie – I wniosek o płatność na kwotę: 1 562 145,61 PLN

„Struga Subkowska– odbudowa koryta w km 0+000-17+600”, gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. pomorskie – I i II wniosek o płatność (płatność końcowa) na kwotę łączną: 2 049 325,87 PLN

Pozostałe wiadomości