Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

WFOŚiGW - umowa dotacji

20 lutego 2015
6 lutego 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Umowa dotyczy udzielenia dotacji na przygotowanie opracowania p.n.: „Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III” gm. Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie.

Pozostałe wiadomości