Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

ZMiUW WP otrzymał refundację kosztów kwalifikowanych PROW 2007-2013

24 sierpnia 2015

W okresie od września 2014r. do sierpnia 2015 r. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność ustalono kwotę refundacji dla następujących zadań:

„Kanał Izbowa Łacha - odbudowa koryta kanału w km 0+000÷10+100", gm. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie - II, III, IV wniosek o płatność. Kwota refundacji łącznie: 1 643 514,77 PLN

„Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty Rzeka Tyna Dolna - odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, Rzeka Tyna Mała -odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości na długości 5,209 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku", gm. Stare Pole, pow. Malbork, woj. pomorskie - III wniosek o płatność (płatność końcowa) na kwotę: 1 877 187,15 PLN

„Stacje pomp Osłonka i Chłodniewo – remont układów technologicznych” , gm. Nowy Dwór Gdański i Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie – II wniosek o płatność (płatność końcowa) na kwotę: 1 974 872,89 PLN

„Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału w km 0+000÷16+500", gmina Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. Tczew, woj. pomorskie – III wniosek o płatność (płatność końcowa) na kwotę: 7 719 527,25 PLN

„Ochrona przeciwpowodziowa polderu GARDNA V-VI", gm. Ustka i Smołdzino pow. Słupsk, woj. pomorskie – IV wniosek o płatność (płatność końcowa) na kwotę: 3 058 509,49 PLN

„Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska – odbudowa prawego walu przeciwpowodziowego w km 0+000÷2+940, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000÷4+100", gm. Gniew, pow. Tczew, woj. pomorskie – IV wniosek o płatność (płatność końcowa) na kwotę: 128 234,25 PLN

Pozostałe wiadomości