Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

ZMiUW WP podpisał umowy na wykonanie dokumentacji projektowych

24 sierpnia 2015
W wyniku rozstrzygnięcia ofert do przetargów nieograniczonych, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla niżej wymienionych zadań:

1. W dniu 28.07.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Karwieńskie Błota – przebudowa urządzeń rozrządu wody”, gm. Krokowa i m. Władysławowo, pow. pucki, woj. pomorskie, na kwotę 121 770,00 zł;

2. w dniu 28.07.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji - koncepcji dla zadania pn.: „Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III” gm. Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie. Umowę zawarto na kwotę 59 003,10 zł;

3. w dniu 28.07.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie”, na kwotę 134 070,00 zł;

4. w dniu 28.07.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Budowa stacji pomp Gozdawa, gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie”, na kwotę 174 660,00 zł;

5. w dniu 31.07.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850-7+510”, miasto Gdańsk, woj. pomorskie, na kwotę 171 216,00 zł;

6. dnia 31.07.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612-3+054 oraz budowa nowego odcinka w km 3+054-6+284, gmina Puck, pow. pucki, woj. pomorskie”, na kwotę 240 000,00 zł;

7. w dniu 31.07.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego – Przebrno w km 0+000-3+100, miasto Krynica Morska, pow. nowodworski, woj. pomorskie”, na kwotę 270 600 zł;

8. w dniu 31.07.2015r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych na polderze Modła, gmina Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie”, na kwotę 424 350,00 zł;

9. w dniu 03.08.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały”, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie, na kwotę 116 604,00 zł;

10. w dniu 03.08.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Rzeka Kłodawa – umocnienie skarp na długości 4,9 km”, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie, na kwotę 73 500,00 zł;

11. w dniu 03.08.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim”, gm. Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie, na kwotę 70 000,00 zł;

12. dnia 03.08.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420”, miejscowość Przęsin, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie, na kwotę 50 159,99 zł;

13. w dniu 04.08.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Budowa stacji pomp Komarówka”, gm. Ostaszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, na kwotę 168 434,97 zł;

14. w dniu 04.08.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Odbudowa stacji pomp Rekowo”, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie na kwotę 110 700,00 zł;

15. dnia 04.08.2015r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Odbudowa stacji pomp Mrzezino”, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie, na kwotę 110 700,00 zł;

16. w dniu 04.08.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Przebudowa stacji pomp Modła III”, gm. Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie, na kwotę 135 300,00 zł.

Pozostałe wiadomości