Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

ZMiUW WP otrzymał refundację kosztów kwalifikowalnych PROW 2007-2013

14 stycznia 2016
W ramach PROW na lata 2007-2013, w okresie od czerwca 2015 r. do grudnia 2015 r.:

ZMiUW WP w Gdańsku złożył wniosek o płatność i otrzymał refundację kosztów

dla zadania: „Czerska Struga - odbudowa cieku w km 19+500-22+500 gm. Czersk,

pow. Chojnice, woj. pomorskie”. Kwota refundacji: 1 037 857,32 PLN

ZMiUW WP w Gdańsku otrzymał refundację kosztów dla zadania: „Przebudowa stacji Pomp Kluki IV-II gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie.

Kwota refundacji: 1 553 058,60 PLN

Pozostałe wiadomości