Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

NFOŚiGW - zakończenie realizacji I etapu robót budowlanych

14 stycznia 2016
ZMiUW WP w Gdańsku zakończył realizację I etapu robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 – 3+080 i 10+840 – 13+520, miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku otrzymał refundację kosztów wykonania I etapu robót budowlanych w/w inwestycji w wysokości: 882 690,41 PLN

Pozostałe wiadomości