Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

ZMiUW WP zakończył realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

28 stycznia 2016
Z dniem 31 grudnia 2015 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zakończył realizację projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - oś priorytetowa III -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, współfinansowanego z Funduszu Spójności. Więcej informacji w zakładce Inwestycje zrealizowane.

Pozostałe wiadomości