Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - Dni otwarte Funduszy Unijnych 2016

17 maja 2016

W dniu 12 maja 2016 roku w ramach zorganizowanej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016” udostępniona była zwiedzającym stacja pomp nr 4W Stegna, gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku jako beneficjentProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013zrealizował projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.

Zwiedzana stacja pomp 4W Stegna była jednym z 27 zadań inwestycyjnych wykonanych w ramach wyżej wymienionego projektu.

Efekty realizacji projektu to:

- odbudowa 44,53km wałów przeciwpowodziowych,

- przebudowa 20 stacji pomp oraz budowa jednej nowej pompowni.

Całkowity koszt projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowego Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” to 138 200 797,63zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wyniosła 117 470 677,84 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Koszt realizacji stacji pomp 4W Stegna to 5 400 000,00 zł.

Dzień otwarty na stacji pomp 4W Stegna cieszył się dużym powodzeniem.

W słoneczny dzień obiekt odwiedziło około 300 osób, między innymi uczniowie z nauczycielami z

Zespołu Szkół w Stegnie, Zespołu Szkół w Tujsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy,

Gimnazjum im. "Na bursztynowym Szlaku" w Mikoszewie, Szkoły Podstawowej w Jantarze,a

ponadto okoliczni mieszkańcy oraz samorządowcy.

Pracownicy beneficjenta (organizatora) zaprezentowali historię i rolę systemu melioracyjnego dla gospodarki Żuław oraz jego znaczenie w ochronie przed powodzią. Przedstawione były informacje o zrealizowanych zadaniach w ramach projektu (zdjęcia, mapy, prezentacja). Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudził system zdalnego sterowania pracą pompowni, który włącza się samoczynnie po przekroczeniu zadanych stanów wód w kanałach doprowadzających oraz mechanizm czyszczenia krat. Na zakończenie zwiedzania wytypowani uczniowie z poszczególnych szkół mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w quizie dotyczącym Unii Europejskiej oraz zrealizowanego projektu. Uczestnicy quizu za zajęcie pierwszych czterech miejsc w każdej grupie otrzymali nagrody.

Pozostałe wiadomości