Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

Zakończono roboty budowlane

4 stycznia 2017
ZMiUW WP - Zakończono roboty budowlane w ramach zadania "Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+955 - 1+065, miasto Gdynia"

Dzięki przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, w dniu 03 listopada 2016 roku Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku przystąpił do realizacji zadania pn.: "Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+955 - 1+065, miasto Gdynia".
Inwestycja polegała na odbudowie koryta rzeki Kacza uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 14-15 lipca 2016 roku.
Zadanie ukończone zostało 06 grudnia 2016 roku.

Całkowity koszt zadania: 576 595,71 PLN
Środki pochodzące z budżetu państwa: 576 595,71 PLN

Pozostałe wiadomości