Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - ZMiUW WP podpisał umowy na roboty budowlane na inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

31 stycznia 2011
1) Dnia 18.01.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, dla zadania pn.: ,,Stacja pomp Walichnowy – przebudowa pompowni” gmina Gniew, pow. Tczew, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 3 175 407,06 zł netto. Termin realizacji ustalono na dzień 15 listopada 2011 r.

2) Dnia 10.01.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, dla zadania pn.: ,,Przebudowa stacji pomp Modła I” m. Modlinek, gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 4 744 389,12 zł netto. Termin realizacji ustalono na dzień 15 listopada 2011 r.

3) Dnia 10.01.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, dla zadania pn.: ,,Kanał Piaskowy - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 1+425- 4+300” - gm. Cedry Wielkie, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 2 338 661,13 zł netto. Termin realizacji ustalono na dzień 15 listopada 2011 r.

4) Dnia 10.01.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, dla zadania pn.: "Wał Morski – odbudowa na odcinku od 5+280-5+980" gm. Kosakowo, pow. Puck, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 713 333,01 zł netto. Termin realizacji ustalono na dzień 15 listopada 2011 r.

5) Dnia 07.01.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, dla zadania pn.: ,,Przebudowa stacji pomp Komorowo – Jordanki", gm. Stary Targ, pow. Sztum, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 2 674 256,06 zł netto. Termin realizacji ustalono na dzień 15 listopada 2011 r.

Pozostałe wiadomości