Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - ZMiUW WP w Gdańsku złożył wniosek o dofinansowanie

6 kwietnia 2011
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku przygotował do realizacji Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: Oś priorytetowa III –Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w dniu 31.03.2011r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu odbyło się 3 miesiące przed zadeklarowanym przez beneficjenta terminem (30.06.2011r.) określonym w pre-umowie, podpisanej w dniu 13.01.2010r.

Całkowita wartość projektu wynosi 189 865 557,08 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 186 794 975,43 zł. Wielkość wsparcia z Funduszu Spójności określono na poziomie 158 775 729,11 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Na dzień złożenia wniosku Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku dysponuje decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich 20 zadań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu oraz 13 pozwoleniami na budowę. Pozyskanie ostatnich pozwoleń na budowę/pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych przewidywane jest na lipiec 2011 roku.

W lipcu 2011 roku planuje się ogłoszenie pierwszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu. Łączna liczba planowanych do ogłoszenia postępowań – 20.

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w październiku 2011 roku. Zakończenie realizacji projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” przewiduje się w I kwartale 2015 roku.

Inwestycyjny zakres zadań Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach realizacji pierwszego etapu Projektu (lata 2009 – 2015) obejmuje: A. ODBUDOWĘ WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH – 43,73km:

1. rzeka Wisła lewy wał na odcinku Giemlice – Kiezmark, 7,2 km, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

2. rzeka Wisła lewy wał na odcinku Kiezmark – Przegalina, 5,9km, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

3. rzeka Wisła prawy wał na odcinku Czerwone Budy – Drewnica, 2,15 km, powiat nowodworski, gmina Stegna,

4. rzeka Wisła prawy wał na odcinku Palczewo – Czerwone Budy, 13,6km, powiat nowodworski, gmina Ostaszewo,

5. rzeka Wisła prawy wał na odcinku Lisewo – Palczewo, 7,0km, powiat malborski, gmina Lichnowy,

6. rzeka Tuga – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego, 7,88km, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwór Gdański, gmina Nowy Staw, B. PRZEBUDOWĘ STACJI POMP – 13 szt.:

1. Stacja pomp nr 33 Wocławy, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

2. Stacja pomp nr 15 Cedry Wielkie, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

3. Stacja pomp nr 9 Dziewięć Włók, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański,

4. Stacja pomp nr 36 Trutnowy, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

5. Stacja pomp nr 65 Kławki, powiat malborski, gmina Stare Pole,

6. Stacja pomp nr 6W Grochowo, powiat nowodworski, gmina Sztutowo,

7. Stacja pomp nr 18 Trzcinowo, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

8. Stacja pomp nr 17 Cedry Małe, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

9. Stacja pomp nr 37 Suchy Dąb, powiat gdański, gmina Suchy Dąb,

10. Stacja pomp nr 37 Błotnik, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

11. Stacja pomp nr 11 Wiślinka, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański,

12. Stacja pomp nr 19 Trzcinowo, powiat gdański, gmina Cedry Wielkie,

13. Stacja pomp nr 80W Stara Wisła, powiat malborski, gmina Miłoradz, C. BUDOWĘ NOWEJ STACJI POMP – 1 szt.:

1. Nowa stacja pomp Wybicko, powiat nowodworski, gmina Stegna.

Pozostałe wiadomości