Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

RPO WP - ZMiUW WP podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych - stacja pomp Karwia

6 lipca 2011

Dnia 16.06.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji pomp Karwia" gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie, które stanowi część Projektu pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 3 183 547,98 zł brutto. 

Termin realizacji ustalono na dzień 31 sierpnia 2012 r.

Pozostałe wiadomości