Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

RPO WP - ZMiUW WP podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych - Kanał Łyski

6 lipca 2011

Dnia 15.06.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Kanał Łyski - odbudowa koryta kanału w km 00+000 - 5+740, lewego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 - 3+420 i budowli piętrzącej w km 2+410”, gm. Puck, powiat Puck, miasto Reda, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, które stanowi część Projektu pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 1 780 361,30 zł brutto.
Termin realizacji ustalono na dzień 31 października 2012 r.

Pozostałe wiadomości