Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - ZMIUW WP otrzymał dofinansowanie na kolejne projekty

26 sierpnia 2011
Dnia 17.08.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał dofinansowanie na 4 kolejne projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Pomoc została przyznana następującym inwestycjom:

1. „Przebudowa stacji pomp Dębki I gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie”

Całkowity koszt inwestycji: 6 666 994,05 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 4 066 086,00 PLN.

2. „Przebudowa stacji pomp Gardna V-VI” - gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji 5 731 926,94 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 405 809,10 PLN.

3. „Kanał Jajło IV – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 5+100” gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 5 417 041,99 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 312 679,56 PLN.

4. „Odbudowa jazu na wypływie z jeziora Młynki” miejscowość Goszyn, gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 2 073 286,63 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 212 639,28 PLN.

Pozostałe wiadomości