Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW ZMiUW WP złożył 5 wniosków o dofinansowanie

19 czerwca 2012
PROW ZMiUW WP złożył 5 wniosków o dofinansowanie. W tegorocznym naborze wniosków ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w terminie 16.04.2012 - 11.06.2012 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku złożył wnioski o przyznanie pomocy na realizację pięciu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Łączna kwota inwestycji wynosi 110 129 467,10 PLN z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 67 243 535,82 PLN.

Wnioski dotyczą następujących inwestycji:

1. „Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska- odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 – 2+940 kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-4+100 gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie”

2. „Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału w km 0+000 – 16+500” gm. Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie

3. „Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie”

4. „Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,209 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku” gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie

5. „Przebudowa stacji pomp nr 8 Bystra”, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie

Pozostałe wiadomości