Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - ZMiUW WP podpisał kolejne umowy na wykonanie robót budowlanych, zakończenie realizacji zadania : przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók

10 września 2012
POIiŚ – ZMiUW WP podpisał kolejne umowy na wykonanie robót budowlanych, zakończenie realizacji zadania : przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawarł kolejne umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Spójności, a realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 , priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

1. Dnia 16.08.2012r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania: DW05 Budowa stacji pomp Wybicko. Koszt wykonania zadania wynosi 6 442 093,19 zł brutto. Termin zakończenia realizacji ustalono na sierpień 2013roku.

2. Dnia 27.08.2012r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania: DW04 Przebudowa stacji pomp Nr 6W Grochowo. Wartość realizowanej inwestycji wynosi 4 786 755,99 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalono na sierpień 2013 roku.

Od początku realizacji projektu (listopad 2011r.) do końca sierpnia 2012 roku zawarto już 10 kontraktów na roboty budowlane o wartości ponad 97 mln złotych obejmujących 13 zadań inwestycyjnych. W roku 2013 planowane jest zawarcie umów dla ostatnich 7 zadań. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na marzec 2015 roku.

29 sierpnia 2012 roku na stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók odbył się odbiór końcowy robót budowlanych. Wykonawca robót skrócił czas przeznaczony na realizację zadania z maja 2013 roku na sierpień 2012 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 5 017 586,98 zł (dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło 4 264 948,93 zł, a z Budżetu Państwa 752 638,05zł). Zdjęcia z odbioru robót budowlanych na stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók można obejrzeć w galerii

Pozostałe wiadomości