Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - Wizyta Marszałka Województwa Pomorskiego na Żuławach

14 grudnia 2012
4 grudnia 2012 roku na Żuławach Wiślanych miała miejsce wizyta Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz członków Zarządu Województwa Czesława Elzanowskiego i Ryszarda Świlskiego. Dyrektor ZMiUW WP w Gdańsku Mariusz Nierebiński przedstawił gościom obiekty infrastruktury przeciwpowodziowej administrowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w tym modernizowane w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to niemal 190 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne wynosi prawie 158 milionów złotych.

Podczas wizytacji goście odwiedzili przebudowaną w ramach Projektu w okresie 2011 – 2012 stację pomp nr 9 Dziewięć Włók. Przepompownia zlokalizowana jest w miejscowości Dziewięć Włók i odwadnia polder o powierzchni 1057 ha. Teren odwadniany stacją pomp znajduje się na terenie Żuław Gdańskich i jest obszarem użytkowanym rolniczo z luźną zabudową mieszkalną i gospodarczą.

W takcie wizyty goście odwiedzili również zmodernizowaną w 2002 roku stację pomp „Sztormowa”. Stacja ta odprowadza wodę z kilku polderów do Martwej Wisły. Wyposażona jest w stację pogodową oraz aparaturę do pomiarów poziomu wody w Kanale Piaskowym oraz Martwej Wiśle. W przypadku zagrożenia powodzią cofkową zamykane są wrota przeciwsztormowe znajdujące się na stacji pomp.

Dyrektor Nierebiński zaprezentował gościom również odbudowany w ramach Projektu wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w miejscowości Kiezmark. W ramach projektu realizowanego przez ZMiUW WP w Gdańsku zmodernizowanych zostanie 44.53km wałów przeciwpowodziowych (lewy i prawy wał Wisły, lewy wał rzeki Tugi).

Następnym punktem spotkania była wizyta na modernizowanej Stacji pomp Grochowo. Pompownia, będąca jednym z zadań Projektu, odwadnia polder Grochowo położony w rozwidleniu rzek Szkarpawy i Wisły Królewieckiej. Granicę wschodnią polderu stanowi Zalew Wiślany. Cały teren polderu chroniony jest wałami przeciwpowodziowymi. Powierzchnia całkowita polderu wynosi 3 421 ha, w tym teren depresyjny występuje na powierzchni ok. 1 980 ha.

Wizyta Marszałka Województwa Pomorskiego zakończyła się na stacji pomp Chłodniewo – jednej z największych przepompowni w Polsce. Obiekt ten odwadnia teren o powierzchni ponad 21000 ha, a wydatek stacji pomp przekracza 21 m3/s. Pompownia Chłodniewo jest planowana do modernizacji po 2015 roku, w ramach II etapu realizacji Programu Kompleksowego zabezpieczenia Żuław do roku 2030.

Zaproszeni goście z dużym zainteresowaniem oglądali obiekty przeciwpowodziowe, przekonując się jak ważna jest ochrona przed powodzią terenów depresyjnych i przydepresyjnych Żuław Wiślanych. Zdjęcia z wizyty Marszałka Województwa Pomorskiego na Żuławach można obejrzeć w galerii

Pozostałe wiadomości