Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - Zakończenie realizacji zadania: GD04 Stacja pomp nr 33 Wocławy - przebudowa stacji pomp

20 grudnia 2012
12.12.2012 roku na stacji pomp nr 33 Wocławy odbył się końcowy odbiór robót budowlanych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 391 120zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło 2 032 452,99 zł, a z Budżetu Państwa 358 965,01zł. Umowę na realizację przedsięwzięcia podpisano 4.06.2012r.

Stacja pomp Nr 33 „Wocławy” usytuowana jest na gruntach wsi Wocławy w odległości około 580 m od prawego brzegu rzeki Motławy. Powierzchnia polderu wynosi około 1080 ha.

Zakres modernizacji pompowni obejmował:

• rozbiórkę istniejących konstrukcji i budowę nowej pompowni w tym budynku socjalno-technicznego z pomieszczeniem sterowni, pomieszczeniem socjalnym,

• wybudowanie nowych komór wlotowych i wylotowych wraz z nowymi odcinkami rurociągów tłocznych z elementami zabezpieczeń,

• wymiana agregatów pompowych na nowe, o wydajności dostosowanej do zidentyfikowanych

• potrzeb, sterowane automatycznie,

• oczyszczenie kanału pompowego, wyprofilowanie i wzmocnienie skarp kanału pompowego oraz kanałów dopływowych na odcinku 10 m od ujścia do kanału pompowego,

• umocnienie skarp kanału odpływowego na odcinku 30 m poniżej komór wylotowych,

• zainstalowanie automatyki umożliwiającej zdalne sterowaniu pracą pompowni: 

• załączanie pomp przez sterownik programowy, sterowanie pracą pompowni przez sondy ciśnieniowe, 

• uruchamianie silników w sposób bezpośredni lub automatyczny poprzez układ łagodnego rozruchu, 

• możliwość zapisywania w pamięci sterownika stanów wody w kanale pompowym,

• zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat wlotowych,

• zagospodarowanie terenu pompowni wraz z wykonaniem zbiornika na skratki oraz wiaty na szandory.Łączny wydatek zmodernizowanej stacji pomp wzrósł z 1200 dm3/s do 1561dm3/s.

Teren odwadniany stacją pomp jest obszarem użytkowanym w przeważającej części przez rolników indywidualnych zamieszkałych na terenie polderu, a w części jest to teren o charakterze komunalnym z zabudową mieszkaniową i ogrodową.

Zdjęcia z odbioru robót budowlanych na stacji pomp nr 33 Wocławy można obejrzeć w galerii

Pozostałe wiadomości