Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - Zakończono roboty budowlane na zadaniu - "Czarnocin…"

16 maja 2013
Dnia 14.05.2013 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zakończył realizację robót budowlanych na obiekcie „Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 544 432,18 zł, koszt robót budowlanych – 460 054,18 zł.

Pozostałe wiadomości