Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - podpisanie kolejnych 5 umów na roboty budowlane

20 grudnia 2013
W ramach realizacji projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Województwa Pomorskiego w Gdańsku” podpisano umowy na realizację kolejnych 5 zadań – tym razem w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’. 

Dnia 20.11.2013 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadań: „1) Przebudowa stacji pomp nr 66 Klecie, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie – Zadanie I; 2) Przebudowa stacji pomp nr 68 Złotowo, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie – Zadanie II”.

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 5 658 000,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 31.08.2015 r.

Dnia 20.11.2013 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: „Przebudowa stacji pomp nr 25 Lędowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie”.

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 3 433 880,91 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 31.08.2015 r.

Dnia 21.11.2013 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: „Przebudowa stacji pomp nr 4W Stegna, gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie”.

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 5 400 000,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 31.08.2015 r.

Dnia 29.11.2013 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: „Przebudowa stacji pomp nr 4 Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie”.

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 4 011 667,38 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 31.08.2015 r.

Pozostałe wiadomości