Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

Odbiór zadania Struga Subkowska

30 grudnia 2013
W dniu 30 sierpnia 2013r dokonano odbioru zadania inwestycyjnego „Subkowska Struga odbudowa koryta cieku w km od 0+000- 17+600”. Został również złożony wniosek o płatność. Zadanie nadzorowane było przez Nadzór Inwestorski.


Pozostałe wiadomości