Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW- ZMiUW WP złożył 7 wniosków o płatność

14 lutego 2014
W ramach PROW na lata 2007-2013 w styczniu br. ZMiUW WP w Gdańsku złożył wnioski o płatność dla następujących zadań inwestycyjnych:

1.„Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI”, gm. Ustka, Smołdzino, pow. Słupski, woj. pomorskie- w dniu 13.01.2014r. dla 3 etapu na kwotę wydatków całkowitych 10 338 730,28 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 6 304 103,82 zł.

2.„Rzeka Wisła- odbudowa lewego wału w km 0+000-16+500”, gm. Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. Tczewski, woj. pomorskie” – w dniu 17.01.2014r. dla 2 etapu na kwotę wydatków całkowitych 8 334 173,65 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 5 081 813,19 zł.

3.„Przebudowa stacji pomp NR 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna- odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu koryta cieku, rzeka Tyna Mała- odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,209 km, kształtowanie przekroju podłużnego i porzecznego oraz układu poziomego koryta cieku” gm. Stare Pole,pow. Malborski, woj.pomorskie- w dniu 16.01.2014r. dla 2 etapu na kwotę wydatków całkowitych 7 757 835,99 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 4 730 387,78 zł.

4.„Kanał Izbowa Łacha- odbudowa koryta kanału w km 0+000-10+100” gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie- w dniu 23.01.2014r. dla 1 etapu na kwotę wydatków całkowitych 617 076,98 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 347 216,01 zł.

5.„Przebudowa stacji pomp Kluki IV-II” gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie- w dniu 23.01.2014r. dla 1 etapu na kwotę wydatków całkowitych 2 842 132,74. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 733 757,76 zł.

6. „Stacje pomp Osłonka i Chłodniewo – remont układów technologicznych” gm. Nowy dwór Gdański i Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie w dniu 31.01.2014r. dla I etapu na kwotę wydatków całkowitych 9 224 628,46zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 5 624 773,45 zł.

7. „Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska- odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 – 2+940 kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-4+100 gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie” w dniu 31.01.2014r. dla 3 etapu na kwotę wydatków całkowitych 3 651 255,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2 226 375,00zł.

Pozostałe wiadomości