Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW- ZMIUW złożył wnioski o przyznanie pomocy:

14 lutego 2014
1.W dniu 24 października 2013r. ZMIUW WP w Gdańsku złożył wniosek o przyznanie pomocy dla inwestycji pn. „Struga Gęś- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840-13+520”, miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 5 570 814,01 zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 3 400 527,51 zł.

2.W dniu 24 października 2013r. ZMIUW WP w Gdańsku złożył wniosek o przyznanie pomocy dla inwestycji pn. „Kanał Czarny Górny- odbudowa melioracji wodnych szczegółowych”- gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 2 457 915,95 zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 1 771 649,95 zł.

3.W dniu 29 października 2013r. ZMIUW WP w Gdańsku złożył wniosek o przyznanie pomocy dla inwestycji pn. „Gockowice- odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”- gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 9 610 594,57zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 6 975 010,65 zł.

4.W dniu 29 października 2013r. ZMIUW WP w Gdańsku złożył wniosek o przyznanie pomocy dla inwestycji pn. „Czerska Struga- odbudowa cieku w km 19+500-22+500” gm. Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 3 081 348,18 zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 1 784 383,65 zł.

5.W 29 października 2013r. ZMIUW WP w Gdańsku złożył wniosek o przyznanie pomocy dla inwestycji pn. „Kanał Panieński- odbudowa koryta kanału w km 8+200-31+555” gm. Nowy Dwór Gdański, pow. Nowodworski, gm. Nowy Staw i Malbork, pow. malborski, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 6 548 250,58 zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 4 004 200,47 zł.

Pozostałe wiadomości