Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

ZMIUW otrzymał refundację kosztów kwalifikowanych PROW 2007-2013

28 marca 2014
W marcu 2014 po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność ustalono kwotę refundacji dla następujących zadań:

„Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska- odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 – 2+940 kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-4+100 gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie”- III etap wniosku opłatność na kwotę 2 226 375,00 zł

„Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie”- III etap wniosku o płatność na kwotę 6 304 103,82 zł

„Rzeka Wisła- odbudowa lewego wału w km 0+000-16+500 gm. Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie” -II etap wniosku o płatność na kwotę 5 081 813,19 zł

„Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,209 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku” gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie- II etap wniosku o płatność na kwotę 4 730 387,78 zł

Pozostałe wiadomości