Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

ZMiUW WP w Gdańsku bierze udział w projekcie Dni Otwartych Funduszy Europejskich z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

4 kwietnia 2014
W związku z ogólnopolską akcją promocyjną związaną z 10 rocznicą obecności Polski w Unii Europejskiej, ZMiUW WP w Gdańsku zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

Stacja pomp Karwia, gm. Krokowa, pow. pucki: 8 maja w godz.: 11:00-15:00, 9 maja godz.: 9:00-13:00.

Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć całkiem nowy budynek stacji pomp z magazynem przeciwpowodziowym. Pracownik oprowadzający po obiekcie wyjaśni mechanizm działania stacji pomp, dzięki której możliwa jest ochrona terenów rolniczych, terenów z zabudową mieszkaniową i letniskową. Zwiedzanie poprzedzi prezentacja multimedialna o historii UE i przystąpienia Polski do struktur unijnych, a także quiz wiedzy o Unii Europejskiej.

Stacja pomp Karwia zmodernizowana została w ramach projektu „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zainteresowanych zwiedzaniem prosimy o kontakt pod nr tel. (058) 343 22 54 (wew. 217) lub drogą mailową k.koska@zmiuw.gda.pl .

Wstęp bezpłatny. 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Stacja pomp Nr 9 Dziewięć Włók, lokalizacja: gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, termin: 9 maja 2014 roku, godz.: 10:00 – 14:00

Stacja pomp Wybicko, lokalizacja: gm. Stegna, pow. nowodworski: 9 maja 2014 roku, godz.: 10:00 – 14:00

Podczas dni otwartych można będzie zwiedzić niedostępne na co dzień obiekty infrastruktury melioracyjnej: zwiedzić budynki pompowni, obejrzeć komorę pompową oraz zabytkowe urządzenia pompowe. Oddelegowani pracownicy beneficjenta zaprezentują historię i rolę systemu melioracyjnego dla gospodarki Żuław oraz jego znaczenie w ochronie przed powodzią. Przedstawione będą informacje o realizowanym projekcie (zdjęcia, mapy), prowadzonych pracach budowlanych na stacjach pomp oraz planowanych działaniach na lata następne.

Stacje pomp zostały zmodernizowane w ramach projektu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” realizowanego przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - oś priorytetowa III -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Zainteresowanych zwiedzaniem prosimy o kontakt pod nr tel. (058) 343 22 54 (wew. 238) lub drogą mailową m.zywna@zmiuw.gda.pl .

Wstęp bezpłatny. 

Pozostałe wiadomości