Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

WFOŚiGW - wykonanie dokumentacji

3 listopada 2017 - Dzięki przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, wykonana została dokumentacja projektowa wraz z dokumentacj
Więcej

Zakończono roboty budowlane

2 listopada 2017 - Zakończono roboty budowlane w ramach zadania "Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805 - 0+865", miasto Gdynia.
Więcej

Dokumenty do pobrania

5 kwietnia 2017 - Wzór wniosku i lista dokumentów jakie należy dołączyć w sprawie wydania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88 n ustawy Prawo wodne oraz zgłoszeń budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej oraz wyznaczania szlaku turystyczneg
Więcej

WFOŚiGW - udzielenie dotacji na dokumentację

26 stycznia 2017 - Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku przystąpił
Więcej

Zakończono roboty budowlane

4 stycznia 2017 - ZMiUW WP - Zakończono roboty budowlane w ramach zadania "Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+955 - 1+065, miasto Gdynia"
Więcej

WFOŚiGW - wykonanie dokumentacji

24 października 2016 - Dzięki przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, wykonana została dokumentacja środowiskowa i studium wykon
Więcej

NFOŚiGW - zakończenie realizacji II etapu robót budowlanych

30 sierpnia 2016 - ZMiUW WP w Gdańsku zakończył realizację II - ostatniego etapu robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: "Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku
Więcej

POIiŚ - Dni otwarte Funduszy Unijnych 2016

17 maja 2016 - W dniu 12 maja 2016 roku w ramach zorganizowanej akcji "Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016" udostępniona była zwiedzającym stacja pomp nr 4W Stegna, gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie.
Więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 12 i 13 maja 2016

27 kwietnia 2016 - 12 maja 2016 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zaprasza na "Dni Otwarte Funduszy Europejskich".
W tym dniu będzie można zwiedzić niedostępny na co dzień obiekt - stację pomp nr 4W Stegna, która służy
Więcej

WFOŚiGW - udzielenie dotacji na dokumentację

26 kwietnia 2016 - Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://www.wfosigw.gda.pl), Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku rozpoczął działania...
Więcej