Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Ogłoszenia

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Zarządu w Gdańsku przy ul. Suchej 12, wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy będących własnością Województwa Pomorskiego.