Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zarządzenia Dyrektora


2017


18.  

Zarządzenie nr 18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  

17.  

Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

16.  

Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2017 do Regulaminu Pracy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

15.  

Zarządzenie nr 15 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r. Gdańsku.  

14.  

Zarządzenie nr 14 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

13.  

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie nr 15 /2016 Dyrektora Zarządu Melioracji i UrządzeńWodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie Melioracji i UrządzeńWodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

12.  

Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia zmiany do procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  

11.  

Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 6/2017 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 31.03.2017 r.  

10.  

Zarządzenie nr 10 w sprawie Regulaminu postępowania przy wydatkowaniu środków, do których ze względu na ich przedmiot lub wartość nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9.  

Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanej instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zakresie i warunkach stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

8.  

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia nr 11/2015 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 01 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Planu Ochrony Informacji Niejawnych.  

7.  

Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.04.2017 r w sprawie wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia nr 2 /2016 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

6.  

Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 15 /2016 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

5.  

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania oraz ochrony własności intelektualnej w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

4.  

Zarządzenie nr 4 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

3.  

Zarządzenie nr 3 w sprawie procedur postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki.  

2.  

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

1.  

Zarządzenie nr 1 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

2016


30.  

Zarządzenie nr 30 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  

29.  

Zarządzenie nr 29 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  

28.  

Zarządzenie nr 28 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj i drogą spisu z natury.  

27.  

Zarządzenie nr 27 w sprawie w sprawie zmiany Zarządznia Nr 18 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku .  

26.  

Zarządzenie nr 26 w sprawie W sprawie wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia nr 15 /2016 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

25.  

Zarządzenie nr 25 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia nr 15 /2016 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

24.  

Zarządzenie nr 24 w sprawie wprowadzenie zmian w „Procedurze zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

23.  

Zarządzenie nr 23 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

22.  

Zarządzenie nr 22 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

21.  

Zarządzenie nr 21 w sprawie uruchomienia i trybu działania służby Stałego Dyżuru w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  

20.  

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Instrukcji kasowej i dokumentacji obrotu gotówkowego w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

19.  

Zarządzenie nr 19 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

18.  

Zarządzenie nr 18 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

17.  

Zarządzenie nr 17 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 2/2016 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

16.  

Zarządzenie nr 16 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

15.  

Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

14.  

Zarządzenie nr 14 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

13.  

Zarządzenie nr 13 w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.  

12.  

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

11.  

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

10.  

Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenia zmian w "Procedurze zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku."  

9.  

Zarządzenie nr 9 w sprawie w wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

8.  

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2016 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.go w Gdańsku Planu Ochrony Informacji Niejawnych.  

7.  

Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność województwa pomorskiego na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.  

6.  

Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia nr 11/2015 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 01 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Planu Ochrony Informacji Niejawnych.  

5.  

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zakresie i warunkach stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

4.  

Zarządzenie nr 4 w sprawie windykacji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

3.  

Zarządzenie nr 3 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

2.  

Zarządzenie nr 2 w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

1.  

Zarządzenie nr 1 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

2015


32.  

Zarządzenie nr 32 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2015 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku .  

31.  

Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Pełnomocnika ds .realizacji projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”(MAO).  

30.  

Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2015 do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze/kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2011 roku.  

29.  

Zarządzenie nr 29 w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  

28.  

Zarządzenie nr 28 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  

27.  

Zarządzenie nr 27 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  

26.  

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 z dnia 08.03.2013r. w sprawie zmiany procedury „Monitoring i sprawozdawczość oraz przygotowywanie wniosków o płatność projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. .  

25.  

Zarządzenie nr 25 w sprawie "Instrukcji kasowej i dokumentacji obrotu gotówkowego".  

24.  

Zarządzenie nr 24 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

23.  

Zarządzenie nr 23 w sprawie wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla województwa pomorskiego.  

22.  

Zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenie zmian do „Procedury zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

21.  

Zarządzenie nr 21 w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury.  

20.  

Zarządzenie nr 20 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsk”.  

19.  

Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia zmiany do procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  

18.  

Zarządzenie nr 18 w sprawie załacznika nr 1 do "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego" będacej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

17.  

Zarządzenie nr 17 w sprawie załacznika nr 1 do "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego" będacej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

16.  

Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej wersji Kart Realizacji Zadań Operacyjnych, w zakresie ich obowiązywania w wypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa oraz stanów nadzwyczajnych.  

15.  

Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2015 do Zakładowego Regulaminu Premiowania pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 19 lipca 2010 roku.  

14.  

Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2015 do Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 28 października 2010 roku.  

13.  

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w ZMiUW WP w Gdańsku.  

12.  

Zarządzenie nr 12 w sprawie załacznika nr 1 do "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego" będacej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 29.12.2014r.  

11.  

Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Planu Ochrony Informacji Niejawnych.  

10.  

Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenie zmian do „Procedury zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

9.  

Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania informacją przestrzenną w systemie GIS – GeoMelio w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

8.  

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

7.  

Zarządzenie nr 7 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy w związku z przypadającym w sobotę dnia 15 sierpnia 2015 roku świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz przypadającym w sobotę dnia 26 grudnia 2015 roku drugim dniem Święta Bożego Narodzenia.  

6.  

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

5.  

Zarządzenie nr 5 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku..  

4.  

Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia procedury „Kontroli uchwał podejmowanych przez organy Związków Spółek Wodnych działających na terenie województwa pomorskiego”  

3.  

Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenie zmian do „Procedury zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

2.  

Zarządzenie nr 2 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

1.  

Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

2014


25.  

Zarządzenie nr 25 w sprawie „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

24.  

Zarządzenie nr 24 w sprawie „Instrukcji kasowej i dokumentacji obrotu gotówkowego”.  

23.  

Zarządzenie nr 23 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  

22.  

Zarządzenie nr 22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj i drogą weryfikacji dokumentów.  

21.  

Zarządzenie nr 21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  

20.  

Zarządzenie nr 20 w sprawie wprowadzenie zmian do „Procedury zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

19.  

Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia „Jednolitego rzeczowego wykazu akt” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

18.  

Zarządzenie nr 18 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsk”.  

17.  

Zarządzenie nr 17 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

16.  

Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 3 do procedury „Zasady przeprowadzania kontroli zarządczej w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”  

15.  

Zarządzenie nr 15 w sprawie uruchomienia i trybu działania służby Stałego Dyżuru w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  

14.  

Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2014 do „Procedury zarządzania ryzykiem” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

13.  

Zarządzenie nr 13 w sprawie ustanowienia dnia 10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym 1 listopada 2014r. w sobotę, Świętem Wszystkich Świętych.  

12.  

Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2014 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

11.  

Zarządzenie nr 11 w sprawie „Procedury zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

10.  

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 16/2013 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 27.03.2013r.  

9.  

Zarządzenie nr 9 w sprawie Regulaminu postępowania przy wydatkowaniu środków, do których ze względu na ich przedmiot lub wartość nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8.  

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

7.  

Zarządzenie nr 7 w sprawie w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym 3 maja 2014r., w sobotę Świętem Narodowym Trzeciego maja.  

6.  

Zarządzenie nr 6 w sprawie „Ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

5.  

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli wewnętrznej” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

4.  

Zarządzenie nr 4 w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych W Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego .  

3.  

Zarządzenie nr 3 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

2.  

Zarządzenie nr 2 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

1.  

Zarządzenie nr 1 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do „Procedury zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

2013


43.  

Zarządzenie nr 43 w sprawie „Polityki rachunkowości”.  

42.  

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej przy użyciu komputerów.  

41.  

Zarządzenie nr 41 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia systemu Home-banking.  

40.  

Zarządzenie nr 40 w sprawie procedury gospodarowania mieniem rolnym Skarbu Państwa, administrowanym przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych województwa pomorskiego w Gdańsku (wraz z załącznikami).  

39.  

Zarządzenie nr 39 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  

38.  

Zarządzenie nr 38 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  

37.  

Zarządzenie nr 37 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  

36.  

Zarządzenie nr 36 w sprawie w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 18/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.05.2010r.  

35.  

Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia aneksu do procedury „Zasady przeprowadzania kontroli zarządczej w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Działając na podstawie art. 53 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm).  

34.  

Zarządzenie nr 34 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej wersji Kart Realizacji Zadań Operacyjnych, w zakresie ich obowiązywania w wypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa oraz stanów nadzwyczajnych.  

33.  

Zarządzenie nr 33 w sprawie w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 18/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.05.2010r.  

32.  

Zarządzenie nr 32 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

31.  

Zarządzenie nr 31 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj i drogą spi su z natury.  

30.  

Zarządzenie nr 30 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsk” .  

29.  

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 18/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.05.2010r.  

28.  

Zarządzenie nr 28 W sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

27.  

Zarządzenie nr 27 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Weryfikacja wykonania robót, usług i/lub dostaw zgodnie z zawartymi umowami dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

26.  

Zarządzenie nr 26 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1/2013 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2013 roku.  

25.  

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 18/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.05.2010r.  

24.  

Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w ZMiUW WP w Gdańsku  

23.  

Zarządzenie nr 23 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 2/2013 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku  

22.  

Zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2013 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku  

21.  

Zarządzenie nr 21 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2013 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku   

20.

Zarządzenie Nr 20 w sprawie procedur postępowania przy wydatkowaniu środków, do których ze względu na ich przedmiot lub wartość nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

19.

Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia Stałego Dyżuru uruchamianego w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa  
18.   Zarządzenie nr 18 w sprawie "Polityki rachunkowości".  
17.   Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego" będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 18/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.05.2010r.  
16.   Zarządzenie nr 16 w sprawie "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego".  
15.   Zarządzenie nr 15 w sprawie "Polityki Rachunkowości".  
14.   Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
13.   Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w ZMiUW WP w Gdańsku.  
12.   Zarządzenie nr 12 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
11.   Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenie zmian do „Procedury zasad korzystania oraz gospodarowania samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  
10.   Zarządzenie nr 10 w sprawie zwrotu kosztów dojazdu i powrotu pracownikóww celu wykonywania pracy w miejscu określonym w umowie o pracę oraz zwrotu kosztów dojazdu do szkoły i powrotu oraz kosztów z tytułu zakwaterowania pracowników z którymi zostały zawarte umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.  
9.   Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2013 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2009r.  
8.   Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2011 z dnia 14.12.2011r. w sprawie wprowadzenia procedury „Monitoring i sprawozdawczość oraz przygotowywanie wniosków o płatność projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
7.   Zarządzenie nr 7 w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.  
6.   Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
5.   Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia „Jednolitego rzeczowego wykazu akt” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
4.   Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia modułów zadaniowych realizowanych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych.  
3.   Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 18/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.05.2010r.  
2.   Zarządzenie nr 2 w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2013.  
1.   Zarządzenie nr 1 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  

 


2012

21.   Zarządzenie nr 21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj i drogą spi su z natury.  
20.   Zarządzenie nr 20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj i drogą weryf ikacj i dokumentów.  
19.   Zarządzenie nr 19 w sprawie W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj i drogą weryf ikacj i dokumentów.  
18.   Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania w sprawie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
17.   Zarządzenie nr 17 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
16.   Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
15.   Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady dysponowania środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013" w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
14.   Zarządzenie nr 14 zmieniające zarządzenie nr 19/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21 maja 2010 r.  
13.   Zarządzenie nr 13 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 18/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.05.2010r.  
12.   Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego” będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 18/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21.05.2010r.  
11.   Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2012 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
10.   Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady dysponowania środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013" w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
9.   Zarządzenie nr 9 w sprawie zamiany załącznika Nr 1 do" Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku".  
8.   Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  
7.   Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenia procedury "Archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006" w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
7.   Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenia procedury "Archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006" w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
6.   Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013" w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
5.   Zarządzenie nr 5 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
4.   Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany regulaminu Pracy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
3.   Zarządzenie nr 3 w sprawie procedur postępowania przy wydatkowaniu środków w trybie zamówień z wolnej ręki.  
2.   Zarządzenie nr 2 w sprawie procedur postępowania przy wydatkowaniu środków do których ze względu na ich przedmiot lub wartość nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
1.   Zarządzenie nr 1 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  


2011

29.   Zarządzenie nr 29 w sprawie „Ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
28.   Zarządzenie nr 28 w sprawie "Polityki Rachunkowości".  
27.   Zarządzenie nr 27 w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2012.  
26.   Zarządzenie  nr 26 w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  
25.   Zarządzenie  nr 25 w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  
24.   Zarządzenie  nr 24 w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  
23.   Zarządzenie  nr 23 w  sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 28.03.2011 r.  
22.   Zarządzenie  nr 22 w  sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2011 z dnia 28.03.2011r.  
21.   Zarządzenie  nr 21 w  sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 
20.   Zarządzenie  nr 20 w  w sprawie zmiany Regulamin naboru na wolne stanowiska
urzędnicze/kierownicze, stanowiska urzędnicze oraz zasady pracy Komisji do spraw naboru
w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 
19.   Zarządzenie  nr 19 w  sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2008 Dyrektora Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 03 listopada 2008r. w sprawie
procedur postępowania przy wydatkowaniu środków do których ze względu na ich przedmiot lub
wartość nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w trybie
z wolnej ręki.
 
18.   Zarządzenie  nr 18 w  sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzeń Dyrektora Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2011
 
17.   Zarządzenie  nr 17 w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury  
16.   Zarządzenie  nr 16 w  sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2011 do Regulaminu dokonywania
okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 28 października 2010 roku
 
15.   Zarządzenie  nr 15 w  sprawie wprowadzenia znowelizowanej „Instrukcji audytu wewnętrznego”  
14.   Zarządzenie nr 14 w sprawie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO)  
13.   Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady przygotowania, realizacji
i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”
w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 
 
12.   Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone oraz zakresie i warunkach stosowania środków
bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 
11.   Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia aneksu do procedury „Zasady przeprowadzania
kontroli zarządczej w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku”. 
 
10.   Zarządzenie nr 10 w sprawie w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o prowadzeniu
działalnościgospodarczej, oświadczenia o zmianie charakteru prowadzonej działalności
gospodarczej oraz oświadczenia o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
 
9.   Zarządzenie nr 9 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8 / 2008 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku  
8.   Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
7.   Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenia wprowadzenia procedury "Weryfikacja wykonania robót,
usług i/lub dostaw zgodnie z zawartymi umowami dla projektu realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013" w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 
6.   Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia procedury „Monitoring i sprawozdawczość oraz
przygotowywanie niosków o płatność projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 
5.   Zarządzenie nr 6 W sprawie wprowadzenia procedury „Archiwizacja wszelkich dokumentów
związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie
z postanowieniami art.90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku.
 
4.   Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18 / 2008 Dyrektora Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 
 
3.   Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 
2.   Zarządzenie nr 2 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 
1.   Zarządzenie nr 1 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.  


2010

34.   Zarządzenie nr 34 w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2011.  
33.   Zarządzenie nr 33 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  
32.   Zarządzenie nr 32 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  
31.   Zarządzenie nr 31 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  
30.   Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
29.   Zarządzenie nr 29 w sprawie wprowadzenie Procedury zasad korzystania oraz gospodarowania
samochodami służbowymi w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 
28.   Zarządzenie nr 28 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w związku z przypadającym 25 grudnia 2010r., w sobotę Świętem Bożego Narodzenia.  
27.   Zarządznie nr 27 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatów puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, kartuskiego i kościerskiego na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.  
26.   Zarządzenie nr.26 w sprawie zmiany Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych
pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 
25.   Zarządzenie nr 25 w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady przeprowadzania kontroli 
zarządczej w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.
 
24.   Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatów człuchowskiego, chojnickiego, starogardzkiego i tczewskiego na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.  
23.   Zarządzenie nr 23 w sprawie zmiany wzoru Załącznika nr 1 do "Procedury postępowania w sprawie przygotowania postanowień uzgadniających / nieuzgadniających projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
22.   Zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej wersji Kart Realizacji Zadań Operacyjnych, w zakresie ich obowiązywania w wypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa oraz stanów nadzwyczajnych.  
21.   Zarządzenie nr 21 w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Premiowania Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku  
20.   Zarządzenie nr 20 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
19.   Zarządzenie nr 19 w sprawie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji.  
18.   Zarządzenie nr 18 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego  
17.   Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatów słupskiego i bytowskiego na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.  
16.   Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatów gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.  
15.   Zarządzenie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
14.   Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady dysponowania środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
13.   Zarządzenie nr 13 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w związku z przypadającym dnia 1 maja Świętem Państwowym w sobotę.  
12.   Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia procedury wynajmu pokoi socjalnych dla osób nie będących pracownikami Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
11.   Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia „Jednolitego rzeczowego wykazu akt” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
10.   Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej wersji Instrukcji Stałego Dyżuru uruchamianego w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w wypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa.  
9.   Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia procedury organizacji pracy portierów zatrudnionych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
8.   Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 5 listopada 2009 roku.  
7.   Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 2/2010 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
6.   Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Stałego Dyżuru uruchamianego w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w wypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa.  
5.   Zarządzenie nr 5 w sprawie prowadzenia ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.  
4.   Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2010 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
3.   Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2010 do Regulaminu Pracy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
2.   Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia procedury organizacji pracy portierów zatrudnionych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
1.   Zarządzenie nr 1 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody ze szczególne osiągnięcia w pracy.  


2009

33.   Zarządzenie nr 33 w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
32.   Zarządzenie nr 32 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  
31.   Zarządzenie nr 31 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  
30.   Zarządzenie nr 30 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentów.  
29.   Zarządzenie nr 29 w sprawie ustanowienia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2009 r. drugim dniem Swiąt Bożego Narodzenia.  
28.   Zarządzenie nr 28 w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Premiowania Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
27.   Zarządzenie nr 27 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
26.   Zarządzenie nr 26 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
25.   Zarządzenie nr 25 w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2010.  
24.   Zarządzenie nr 24 sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  
23.   Zarządzenie nr 23 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły i z powrotem oraz ryczałtu z tytułu zakwaterowania Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z którymi zostały zawarte umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.  
22.   Zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w sprawie przygotowania postanowień uzgadniających / nie uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
21.   Zarządzenie nr 21 w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Pracy Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia1 października 2008 roku.  
20.   Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
19.   Zarządzenie nr 19 w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Premiowania Pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
18.   Zarządzenie nr 18 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w związku z przypadającym świętem „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w sobotę dnia 15 sierpnia 2009 r.  
17.   W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.  
16.   Zarządzenie nr 16 w sprawie zmiany Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
15.   Zarządzenie nr 15 w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i na kierownicze stanowiska urzędnicze oraz zasady pracy Komisji do spraw naboru w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
14.   Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
13.   Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatów człuchowskiego, chojnickiego, starogardzkiego i tczewskiego na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.  
12.   Zarządzenie nr 12  w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatów puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, kartuskiego i kościerskiego na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.  
11.   Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatów słupskiego i bytowskiego na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.  
10.   Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatów gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.  
9.   Zarządzenie nr 9 w sprawie procedur dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
8.   Zarządzenie nr 8 w sprawie wprawadzenia regulaminu przeprowadzania oraz przeprowadzania egzaminu kończącego służbę.  
7.   Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenia procedury w sprawie zlecania dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno prawnych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  
6.   Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzeniea "Regulaminu rozliczania mediów w lokalach mieszkalnych i biurowych" w ZMIUWWP w Gdańsku.  
5.   Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji szczegółowej na powiat: człuchowski, chojnicki, starogardzki, tczewski.  
4.   Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji szczegółowej na powiat: pucki, wejcherowski, lęborski, kartuski, kościerski.  
3.   Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji szczegółowej na powiat: słupski, bytowski.  
2.   Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wykonanie urządzeń melioracji szczegółowej na powiat: gdański, nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński.  
1.   Zarządzenie nr 1 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.