Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedmiot działania

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
realizuje zadania w zakresie: 

• Programowania, planowania, nadzorowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych
• Utrzymywanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
na terenie województwa pomorskiego utrzymuje następujące wody i urządzenia melioracji wodnych podstawowych: 

• 2 903,4 km rzek 
• 1 806,2 km kanałów
• 653,4 km wałów przeciwpowodziowych chroniących obszar o powierzchni 140 992 ha
• stacje pomp 95 sztuk odwadniające obszar o powierzchni 111 982 ha. 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.
Środki finansowe na utrzymanie Zarządu zapewnia budżet Województwa Pomorskiego, natomiast środki finansowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej pochodzą z budżetu Wojewody Pomorskiego