Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Status prawny

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku jest samorządową jednostką budżetową samorządu województwa podporządkowaną Zarządowi Województwa Pomorskiego, działającą na podstawie:

Uchwały nr 90/IX/99
z dnia 28 czerwca 1999 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w Gdańsku
w sprawie utworzenia wojewódzkiej jednostki budżetowej o nazwie:
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Uchwała 90/IX/99 - format PDF 


Statutu
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
z dnia 28 lipca 2008
Statut ZMiUW - format PDF

oraz

Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2015 roku
Regulamin ZMiUW - format PDF
Zmiana  z dnia 31 grudnia 2015 roku
Zmiana  z dnia 31 marca 2016 roku