Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dyrekcja

DYREKTOR ZARZĄDU

mgr inż. Mariusz Nierebiński

tel. (058) 343-26-15 ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI 

mgr inż. Agnieszka Struczyńska 
tel.(058) 343-26-15


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI

mgr inż. Andrzej Szejerka
tel. 343-22-54 do 56  wew.218ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INWESTYCJI GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Przytuła 
tel. (058) 343-22-54 do 56 wew. 201 

 
Dział Administracyjno-Organizacyjny D-2
KIEROWNIK
mgr inż. Michał Krause
m.krause@zmiuw.gda.pl
tel. 058 343-22-54 do 56 wew. 246

Dział Kadr – D3
mgr Beata Tyborska
KIEROWNIK
kadry@zmiuw.gda.pl
tel. 058 343-22-54 do 56 wew. 205

Dział Finansowo-Księgowy K-1
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Krystyna Małkiewicz
tel. (058) 343-22-54 do 56 wew. 201

Jednostka Realizująca Projekt JRP
Pełnomocnik ds. realizacji projektu
mgr inż. Grażyna Czekaj
g.czekaj@zmiuw.gda.pl
tel. 058 343-22-54 do 56 do 56 wew.215

Dział Zamówień Publicznych ZP
KIEROWNIK
mgr Andrzej Czaplicki
a.czaplicki@zmiuw.gda.pl
tel. 058 343-22-54 do 56 wew. 214

Dział Inwestycji I-1
KIEROWNIK
dr inż. Janusz Augustynowicz
j.augustynowicz@zmiuw.gda.pl 
tel. 058 343-22-54 do 56 wew.245

Dział Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Wodnych Podstawowych M-1
KIEROWNIK
inż. Marta Chudzicka
m.chudzicka@zmiuw.gda.pl
tel. 058 343-22-54 do 56 wew. 209